Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Top

Taisyklės ir kita svarbi informacija, susijusi su skelbimais

Privatumo politika

skelbimai-visiems.lt
Jūs turite teisę bet kada susipažinti ir pataisyti su Jumis susijusius duomenis. Tai galite padaryti susisiekę su mumis galite užpildyti susisiekimo forma

Autorinės teisės

Visi turinio elementai skelbimai-visiems.lt (tekstas, grafika, programinė įranga, fotografijos, paveiksliukai, video, garsas, žemėlapiai, vardai, logotipas, įmonės skiriamasis ženklas, dizainas ir kiti elementai, kurie gali būti saugomi) ir visa svetainė, saugoma remiantis autorinių teisių ir intelektualinės nuosavybės įstatymais.
Šie elementai yra skelbimai-visiems.lt nuosavybė. Neįtraukiant tų autorinėmis teisėmis nepažymėtų vienetų, kurie buvo sukurti ne šios svetainės žmonių.

Bet koks viso ar dalinio turinio perteikimas ar perkopijavimas be autoriaus sutikimo yra neteisėtas. Ši taisyklė taikoma ir vertimams, vertimo pritaikymams, kopijavimams, naudojantis įvairia technologija ar procedūra.

Tuomet kai autorinis darbas yra paskelbiamas, nedraudžiama:
 • asmeninis ir neapmokamas kopijų naudojamas šeimos rate;
 • kopijos, naudojamos asmeniniais tikslais ne grupėse, išskyrus kopijas, kurių paskirtis susijusi su tikslais dėl kurių autorinis darbas buvo sukurtas (įskaitant ir programinės įrangos kopijas ar elektroninės duomenų bazės dublikatus);
 • naudojimas, kai subjekte aiškiai atpažįstamas autoriaus vardas:
  • trumpos citatos ir analizė naudojamos taip, kad sietųsi su kritine, polemine, edukacine, moksline ir informacine autorinio darbo prigimtimi;
  • medijoje;
  • kai skelbiama apie įvykio naujieną, transliuojama asmens vieša kalba politiniame, administraciniame, juridiniame, akademiniame viešajame renginyje, ceremonijoje ar susitikime;
  • reprodukcijos, grafikos darbo ar skulptūros atvaizdo naudojimas kataloge, skirtam atvaizduojamų meno dirbinių pardavimui.
   Svetainė skelbimai-visiems.lt įsipareigoja
   • neperduoti asmeninės informacijos trečiosioms šalims pasipelnymo tikslais.
skelbimai-visiems.lt kreipiasi į šios svetainės lankytojus, prašydami užpildyti susisiekimo forma,jei jų nuomone skelbimų turinys neatitinka etikos principų. Etikos normų neatitinkantis skelbimas bus nedelsiant pašalintas.'

Skelbimų rašymo taisyklės

Jūsų skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 5 paveikslėliais, antraštė gali būti sudaryta iš ne daugiau kaip100 ženklų ir ne daugiau kaip 10000 teksto simbolių.
Skelbimų talpinimas skelbimai-visiems.lt svetainėje 100% nemokamas ir jų skaičius neribojamas.
Skelbimų rašymas turi atitikti šias taisykles ir todėl jų talpinimo metu taikoma kontrolė: svetainė skelbimai-visiems.lt skelbimus tvirtina arba atmeta. Šis sąrašas nėra baigtinis ir gali būti bet kuriuo momentu papildytas skelbimai-visiems.lt . Svetainės vartotojų pareiga ir atsakomybė sąrašą pakartotinai peržvelgti.
skelbimai-visiems.lt pasilieka teisę pašalinti skelbimus, jeigu nustatoma, kad jis nemoralus ir tikėtina, jog jo turinys įžeidžiantis.

skelbimai-visiems.lt kreipiasi į šios svetainės lankytojus, prašydami užpildyti susisiekimo forma,jei jų nuomone skelbimų turinys neatitinka etikos principų. Etikos normų neatitinkantis skelbimas bus nedelsiant pašalintas.'

skelbimai-visiems.lt nesuteikia jokių kompensacijų ar nuostolių atlyginimo skelbimo pašalinimo atveju.
Skelbimai turi atitikti privatumo apsaugos, moralės, lygių teisių ir autorinių teisių įstatymus.
Jūsų skelbimas bus patikrintas ir patvirtintas įsitikinus, jog jis atitinka mūsų taisykles.
DRAUDŽIAMA talpinti skelbimus, kuriuose yra pasiūlymų susijusių su:
 • Šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis (net jei jie padirbti, žaisliniai ar skirti kolekcionuoti).
 • Peiliais (peiliai, kardai ir kt.)
 • Ginklais, naudojamais kovos menuose.
 • Prekėmis ir daiktais, kuriems taikomas embargas.
 • Pavogtais elementais ar pavogtomis prekėmis.
 • Loterijos bilietais ir azartiniais lošimais.
 • Žaidimais, iš kurių galima gauti finansinės naudos.
 • Kredito kortelėmis ar kitokiomis mokėjimo formomis.
 • Finansiniais produktais.
 • Valstybiniais dokumentais (žemėlapiais, pažymėjimais, leidimais ir pan ...).
 • Įvairiomis sutartimis.
 • Įvairiais bilietais.
 • Dekoderiais ir kitokiomis iškodavimo ar įsilaužimo priemonėmis.
 • Narkotikais, neteisėtomis medžiagomis.
 • Vaistais ir kitokiais produktais ar augalais, naudojamais gydymo tikslams.
 • Parafarmacijos produktais.
 • Pašto adresų sąrašais.
 • Asmens duomenimis, naudojamais komerciniais ar kitais tikslais.
 • Padirbtais pinigais, suklastotais antspaudais ir kitokiomis mokėjimo klastotėmis.
 • Frankavimo mašinomis.
 • Mašinomis, skirtomis elektroniniam apmokėjimui.
 • Seksualinio pobūdžio objektais, kurie galėtų pažeisti moralę.
 • Pedofilijos elementais ar nuorodomis į pedofiliją.
 • Skatinimais prisijungti prie seksualinio pobūdžio svetainių.
 • Elementais, galinčiais pažeisti žmogaus orumą.
 • Sektantais ir sektomis.
 • Prekėmis, kurios yra uždraustos arba jų platinimas reguliuojamas.
 • Įvairiomis klastotėmis.
 • Cigaretėmis ir kitais tabako gaminiais.
 • Spynų atidarymo įranga.
 • Kūnu, kūno dalimi ar bet kuria kita žmogaus ar gyvūno dalimi (netgi kailiu).
 • Uždraustomis, pavojingomis medžiagomis.
 • Cheminėmis medžiagomis.
 • Objektais, kuriais skatinamas smurtas ar rasinė neapykanta.
 • Nacių objektais ir genocido neigėjais.
 • Saugomais gyvūnais arba tokiais gyvūnais, kurių importas yra draudžiamas.
 • Pavojingais šunimis.
 • Politikų, menininkų ar kitų žmonių citatomis, kūrinių dalimis (kai tai pažeidžia autorines teises).
Atkreipkite dėmesį:
Visi skelbimai yra patvirtinami mūsų svetainės. Komercinės reklamos, peradresuoti skelbimai ir pan. yra draudžiami.
Skelbimai, kurių turinys yra abejotinas arba gali įžeisti žmones, bus pašalinti.
Viename skelbime turi atsispindėti vienas objektas,
išskyrus tuos atvejus, kai skelbime minimi keli tapatūs objektai.
Šis taisyklių sąrašas gali būti papildomas.
Nuolatos jį peržvelgti - vartotojo pareiga ir atsakomybė.
Prisiminkite!
skelbimai-visiems.lt kreipiasi į šios svetainės lankytojus, prašydami užpildyti susisiekimo forma,jei jų nuomone skelbimų turinys neatitinka etikos principų. Etikos normų neatitinkantis skelbimas bus nedelsiant pašalintas.'
Dėkojame Jums iš anksto ir linkime gerų sandorių :
skelbimai-visiems.lt

reklama